Ennakoi ja valmistaudu viestimään

Toiminnan kasvu, käänteentekevä innovaatio, tuoteuutuus, strategian päivitys, organisaatiomuutos, yrityskauppa….Viestintä on oleellinen osa strategian päivittäistä toteuttamista ja tärkeä työkalu erityisesti  muutosprosesseissa – puhumattakaan mainetta ja toimintaa uhkaavista kriiseistä.

Valmistautumalla hyvin ja ajoissa erilaisiin viestintätarpeisiin ja -tilanteisiin pystytään aidosti tukemaan liiketoimintaa ja luotsaamaan organisaatio hallitusti kohti asetettuja tavoitteita.

Kokenut viestinnän kumppani

Vuonna 2004 perustettu Viestintätoimisto 4C toimii asiakkaiden kumppanina niin viestinnän suunnittelussa kuin käytännön toteutuksessakin. Tarjoamme osaamista strategiseen yritysviestintään ja sidosryhmäsuhteiden hallintaan.

Tuemme ja valmennamme muutostilanteissa. Paneudumme asiakkaamme liiketoimintaan ja sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin. Vahvuutenamme on monipuolinen käytännön kokemus yritysviestinnästä ja liiketoiminnan ymmärrys – lähestymistapamme viestintään lähtee aina asiakkaan strategiasta.

4C IN SHORT

Foresee and surpass!

Founded in 2004, 4C Communications focuses on strategic corporate communications and stakeholder management. We serve companies and organizations in demanding communication needs. Based on our clients’ strategies and objectives, we deliver them support and training to help them face their business challenges and change situations.

For further information please contact:
+358 40 709 3235
info(at)4c.fi