Viestinnän tehostamista ja kohdennettua koulutusta

Toimimme yrityksen johdon ja viestinnän sparraajana strategiaa tukevassa pitkäjänteisessä viestinnän kehittämisessä – tuoden prosessiin viestinnän asiantuntemuksen ohella myös ulkopuolista näkökulmaa. Mm. strategiasta johdetut yhteiset avainviestit, viestinnän suunnitelmallisuus sekä avainhenkilöiden sitouttaminen ja valmentaminen viestinnän tehokkaaseen toteuttamiseen ovat elementtejä, joilla tehostetaan yhteiseen maaliin suuntaamista.

Koulutukset räätälöimme aina suoraan asiakkaan tarpeisiin, oli kyse sitten media- ja kriisiviestintävalmiuksien kehittämisestä, haastatteluvalmennuksesta tai vaikkapa some-koulutuksesta. Perehdymme asiakkaan toimintaan ja suunnittelemme koulutustilaisuudet osallistujien lähtökohdista, jotta he saisivat niistä mahdollisimman suuren käytännön hyödyn omaan työhönsä.