Palvelut

Viestinnän tehostamista ja kohdennettua koulutusta

Toimimme yrityksen johdon ja viestinnän sparraajana strategiaa tukevassa, pitkäjänteisessä viestinnän kehittämisessä – tuoden prosessiin viestinnän asiantuntemuksen ohella myös ulkopuolista näkökulmaa. Mm. viestinnän suunnitelmallisuus, avainhenkilöiden sitouttaminen keskeisiin viesteihin ja valmentaminen viestinnän tehokkaaseen toteuttamiseen ovat elementtejä, joilla tehostetaan yhteiseen maaliin suuntaamista.

Koulutukset räätälöimme aina suoraan asiakkaan tarpeisiin, oli kyse sitten media- ja kriisiviestintävalmiuksien yleisestä kehittämisestä tai vaikkapa henkilökohtaisesta haastatteluvalmennuksesta. Perehdymme syvällisesti asiakkaan toimintaan ja suunnittelemme koulutukset osallistujien lähtökohdista, jotta kukin saisi niistä mahdollisimman suuren käytännön hyödyn omaan työhönsä.

Tuemme asiakasta näkyvyyden kasvattamisessa ansaitussa mediassa parantamalla mediaviestinnän suunnitelmallisuutta ja proaktiivisuutta. Autamme yrityksen mediasuhteiden kehittämisessä sekä avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden henkilökohtaisten viestintävalmiuksien parantamisessa.

Tarvittaessa toimimme myös asiakkaamme press officena huolehtien ammattitaidolla mediayhteyksistä ja käytännön mediaviestintätoimenpiteistä.

Tuotamme sisältöä erilaisiin tarpeisiin ja kaikkiin kanaviin. Intohimo kirjoittamiseen on synnyttänyt tuotoksia yrityksen slogan-kiteytyksistä aina koko toiminnan kattaviin historiikkeihin.

Laadimme uutiskynnyksen ylittävät tiedotteet, pidemmät artikkelit, uutiskirjeet, advertoriaalit ja nettisivukäsikirjoitukset. Tarvittaessa ylläpidämme ja tuotamme järjestelmällisesti sisältöä myös asiakkaamme sosiaalisen median kanaviin.